اطلاعات و سوابق تحصیلی

اطلاعات و سوابق تحصیلی

مدرسه غیر دولتی بهشت در سال 1390 در مقطع پیش دبستانی شروع به فعالیت کرد که در سال 1399 اقدام به توسعه مدرسه در پایه های اول و دوم و سوم ابتدایی دخترانه (دوره اول ابتدایی)نمود