ali.tolouei@gmail.com

آیا میدانید که...
گربه ها می توانند بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند. در حالیکه سگ ها کمتر از ده صدا.
لینکهای مدرسه
لینکهای مفید
راهنمای کدهای پیامک
آیین نامه انضباطی